< terug naar overzicht

lezing

Over de maakbare mens

Johan Braeckman

In het bijbelse boek Prediker was de vraag retorisch: “Wie kan recht maken wat God krom heeft gemaakt?” In onze tijd begint het er sterk op te lijken dat de mens hiertoe wel degelijk in staat is.

Sedert de ontrafeling van de structuur van DNA in 1953 is de kennis van het erfelijke materiaal van levende organismen spectaculair toegenomen.
Wat in de negentiende en vroeg twintigste eeuw begon met erwten en fruitvliegjes, resulteerde in het begin van de eenentwintigste eeuw in de ontrafeling van het menselijke genoom.

De mogelijkheden die dit met zich meebrengt om onze erfelijke eigenschappen te manipuleren zijn potentieel bijzonder groot.

Boek nu

Credits

Johan Braeckman (°1965) doceert aan de Universiteit Gent. Hij is tevens een graag genode gast op Canvas, Radio 1, Klara en vult interessante podcasts. Bizar genoeg is hij tevens een aanhanger van de luiheid. Zijn sabbatjaar ging over menige tong en was nationaal nieuws in alle media.

Johan Braeckman vertelt met veel humor en toont aan dat we veel minder kristisch denken dan we zelf wel beseffen !

Braeckman studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, Menselijke Ecologie aan de Vrije Universiteit van Brussel en Environmental History aan de University of California, Santa Barbara. Hij schreef een doctoraat over de evolutietheorie van Darwin en publiceerde meerdere boeken, wetenschappelijke artikels en hoorcolleges. Zijn interesses gaan in het bijzonder uit naar culturele aspecten van de wetenschappen, de ethische problemen verbonden aan de geneeskunde en de biologie en naar de kenmerken en oorzaken van irrationaliteit.


Foto: Gwenny Cooman

Meer over

Maar ook op allerlei andere vlakken neemt de maakbaarheid van de mens sterk toe, denk aan voortplanting, breinchirurgie, orgaantransplantatie….In deze voordracht bespreken we de ethische uitdagingen waarvoor de wetenschappelijke inzichten en technische mogelijkheden ons plaatsen.

Beeldmateriaal