< terug naar overzicht

lezing

Van auto zonder toekomst naar toekomst zonder auto

Kris Peeters

Kris Peeters over mobiliteit in de toekomst

Als wij ons klimaat kunnen veranderen, waarom zouden wij dan onze mobiliteit niet kunnen veranderen? Dat willen we niet, zegt u? En als Kris Peeters u nu eens vertelde dat het moment niet veraf is dat we dat niet meer te kiezen hebben? (Het abalemma, heette dat in ‘Het Transgalactisch Liftershandboek’: een situatie waarin er nog maar één mogelijke keuze is, die we niet kunnen maken.)

Boek nu

Credits

Kris Peeters, also known als ‘de andere Kris Peeters’ (de echte, zegt hij zelf) is een toonaangevende stem in het maatschappelijk debat rond mobiliteit. Ook in Nederland wordt hij vaak gevraagd als spreker.

Het bewustzijn groeit dag na dag dat verkeer ons verstikt. Meer en meer steden en gemeenten zijn op zoek naar een ommekeer. Kris Peeters, tot enkele jaren terug nog fietsambtenaar van de stad Antwerpen (tevens de laatste), hamert in diverse lezingen op de nood tot inzicht.

Hij won in 2016 de Moro Persoonlijkheidsprijs.


Foto: Rien Van De Velde


De lezing van Kris Peeters is ook beschikbaar voor de 3de graad middelbaar onderwijs.

Meer over

Of, als u dat liever hoort (we nemen aan van wel), dat wij dat eigenlijk wél willen? Straffe kost? Wacht tot u gehoord heeft over zwarte zwanen, de laatste Duitse Keizer en het vegetariërsprobleem. Of hoe (auto)mobiliteit bij nader inzien toch iets heel anders is dan gedacht.


Op eenvoudig verzoek werkt Kris Peeters voor u een lezing op maat uit. Hij kan hiervoor een beroep doen op een grote parate kennis over (duurzame, of in zijn woorden: toekomstbestendige) mobiliteit, files, veiligheid in het verkeer, ruimtelijke ordening, ecologie, … bedenk het maar, hij spreekt erover. Maar wel op zijn eigenwijze wijze, zodat u naar huis gaat met een heel nieuwe woordenschat, of wist u misschien al wat burkarijders zijn, aflaatpalen of de zonde 30?

Beeldmateriaal